Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010 έγινε η κοπή της πίτας του Πνευματικού Κέντρου
στον χώρο εκδηλώσεων του Γυμνασίου/Λυκείου Νέας Πεντέλης.