Το Πνευματικό Κέντρο την περίοδο Οκτ.2008-Ιούλ.2009 δραστηριοποιήθηκε σε τρεις κατευθύνσεις :

Ετσι την περίοδο αυτή λειτούργησαν τα εξής τμήματα :

Στο τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς, στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ανοιξης, παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία σε όλους μας την δουλειά τους.