Το Πνευματικό Κέντρο την περίοδο Οκτ.2006-Ιούλ.2007 δραστηριοποιήθηκε σε τρεις κατευθύνσεις :

Ετσι την περίοδο αυτή λειτούργησαν τα εξής τμήματα :

Στο τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς, στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ανοιξης, παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία σε όλους μας την δουλειά τους.