Τυπώστε την σελίδα

Ολες οι δραστηριότητες μέχρι σήμερα

Σεμινάριο εναντίον της βίας

Λεπτομέρειες:

Πρόγραμμα Σεμιναρίου -> Σεμινάριο εναντίον της βίας

Ένα Πρόγραμμα Πρόληψης της Βίας των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης γονέων, εκπαιδευτικών  και ενηλίκων που διαπαιδαγωγούν και φροντίζουν μικρά παιδιά.

1. Η καλλιέργεια της συναισθηματικής αγωγής στην οικογένεια και στο σχολείο μέσα από το πρόγραμμα ACT/ΜΜΜΕ-Βίας.

 2. Η επίδραση που ασκεί στα μικρά παιδιά η προβαλλόμενη από τα ΜΜΕ  βία και η σημασία της πρόληψης μέσω της εφαρμογής του Προγράμματος  ACT/ΜΜΜΕ Βίας.