Τυπώστε την σελίδα

Πολιτιστική Ανοιξη 2009

2η Εκθεση Κοσμήματος και Μικρογλυπτικής

Λεπτομέρειες:

Σάββατο, 13 Ιουνίου - Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009   19:00-22:00

<< Εκθεση τμήματος Γ΄έτους Κοσμήματος και Μικρογλυπτικής >>

στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Πεντέλης.