Τυπώστε την σελίδα

Πολιτιστική Ανοιξη 2009

1η Εκθεση Κοσμήματος και Μικρογλυπτικής

Λεπτομέρειες:

Σάββατο, 6 Ιουνίου - Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009   19:00-22:00  και

Κυριακή, 7 Ιουνίου και Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009   10:30-13:30 & 19:00-22:00

<< Εκθεση τμημάτων Α' & Β' έτους Κοσμήματος και Μικρογλυπτικής >>

στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Πεντέλης.